Idealisme

med 7 stemninger: Gnosis – Logos – Voluntarisme – Empirisme – Mystikk –Transcendentalisme – Okkultisme. Stemningene blir lagt ut med bilder og tekst; ordbilder. Ordbildene utdypes og beskrives med utfyllende tekster underveis. Til en start er det to typer ordbilder. Den ene med ord som begynner med «For». Disse er med i kortstokken «Forspill» som ble trykket i oktober 2023. Den andre består av faste uttrykk (idiomer), og tilhører en ny korstokk som er under planlegging. Begge ordbildetypene er ment å vise hvordan begreper (allmenne begreper) erverves innenfor sin stemning.

«Idealisme«, kan hende er den verdensanskuelsen flest tenker de forstår, og blir oftet koblet sammen med frivillighet (voluntarisme), som jo kan brukes synonymt. En tendens syntes også at idealisme blir regnet for å være mere åndelig enn materiell. Dette kan diskuteres, men her i skjemafremstillingen ser vi av 12-heten at idealisme er halveis unna begge, (spiritualisme og materialisme).

Underkategoriene blir her nevnt som stemninger hvor ordbilder er plukket ut for å representere hver. Alle skal få tekst.

Gnosis Uke

Logos – Uke 14

Kortside 35 ifra begrepskortstokken «Forspill»

Tekst til diskusjon/samtale fredag 5. april se:

 Forskning er troverdighet, trolig, og «det troende», har respekt, ærefrykt og hengivelse i særlig grad etter renessansen og det heliosentriske verdensbildet. Opplysning er det samme, og i opplysningstiden ble kirken fratatt sin troverdighet hvor det opplyste eneveldet gikk over i kongemakt og i senere statstenkning. Forskning er lære og belæring og tok over den høyere skole (akademiet) og omdefinerte etterhvert også skolen som er fritid til institusjon for lære, opplysning og kunnskap. Det negative med skolen idag, er at opplysning, dvs informasjonen er så stor at myndighetene tenker barn er kanner som bare skal fylles med kunnskaper. Det går ovenfra og ned; enveis!  

  Forskning er ikke til å forveksle med «vitenskap». (Det er =)

Vitenskapen ble som følge av den over nevnte verdensbildes endring, fokusert mot naturen og alle oppdagelsene som kom av jordomseilinger og av at okularet, kikkerten ble dreid til mikroskop. 

Også her gjorde forskningen en erobring som samtidig avgrenset den til å bli naturvitenskap og bli et domene av av bare naturvitenskap.(Åndsvitenskapene ble tilsidesatt). Således har den tvunget seg til å bli ensidig, og at fri forskning på ulike felt oftest blir undervurdert.

Forskning er det vi vet, fullt med kunnskaper som er re-erfaringer eller det vi ser på nytt (respekt). Forskning er også det vi husker og det vi vil huske. Det motsatte er således det vi glemmer eller fortrenger, og kan bli til det vi kaller «myter og fabler».

Forskning er idealistisk fordi vi frivillig går løs på interessante fenomener, og ser hva vi kan oppdage.

Den er også logisk fordi resultatene av den må vise hvilken sammenheng den (forskningen) ellers står i.  

Voluntarisme – Uke 13

Den perfekte tilstand: som plommen i egget, finnes den? Thomas More  skrev i 1516 Utopia; idealismens og det optimales verden. 

Hva vi ikke tenker om, er at dette også er den synlige verden, og at den virkelige verden er den usynlige. 

Verden er slik sett mao snudd opp ned. Idealister går for å være virkelighetsfjerne og lite fornøyd med slik verden er. Med hvilke briller ser du da virkeligheten? 

Svaret er egentlig ikke så komplisert, for det skjer også helt frivillig (voluntaristisk). 

Det er bare det at bevisstheten henger ikke med. Det kan forklares ved at mennesket er forært evner som kan projiseres i noe annet. Dette er bla.a rette og krumme linjer som i geometrien er perfekte sirkler, trekanter. kvadrater osv, som i sin struktur objektivt kan vises og stadig konstrueres på nytt.

Altså; takket være at vi har «innlagte» perfekte former i oss, kan vi se verden der ute som synlig. Vi fyller inn «pigmenter», «stoff» og «følelser» vi ser inn i verden. Vi bedømmer derfor solen, veier, hustak, dører osv som ideelle, siden vi også sier at noe er rett, rund, kvadratisk m.m. I virkeligheten finnes derimot intet som er perfekt, når vi går løs på verden med «millimetermål». 

Vi har idealister som tenker at verden ikke er perfekt. Derfor er det verden, og ikke vi, som må forandres.

Over påske:

Empirisme –Uke

Mystikk – Uke

Transcendentalisme – Uke

Transcendental idealist var verdensanskuelsen Immanuel Kant beskrev seg selv å ha.

Okkultisme – Uke 15:

Okkult idealisme:

Teksten nedenfor ordbildet skal fungere som forberedelse til begrepsdiskusjonen. Denne gang «Jeg velger meg April!». Vi ser nærmere på hva det sier, som ikke bare er utifra et naturlig aspekt.

Kortside 40 ifra begrepskortstokken «Forspill»

 Bjørnstjerne Bjørnson:

Jeg velger meg april

I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,-
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,-
i den blir somren til!

Materialisme

Objektivisme               Sensualisme

Rasjonalismen                 Fenomenalismen

Idealisme                  < – >               Realisme

Psykisme                                       Dynamisme

Essensialisme                Monadisme

Spiritualisme

opp: Idealisme


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *